Soome keel teise ja võõrkeelena II (EKS6043.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6043.HT
vana ainekood
EKS6043
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keel teise ja võõrkeelena II
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish as a Second and Foreign Language II
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada arusaam soome keele omandamisest teise keele ja võõrkeelena, anda põhjalikum ülevaade mingist konkreetsest teooriast ja suundumustest ning olulisematest uurimisküsimustest, -meetoditest ja -tulemustest. Kujundada oskust mõtestada ja analüüsida soome keele õppe protsessi varasematele kogemustele toetudes; luua eeldused võõrkeeledidaktika edukaks omandamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Süvendatakse teadmisi soome keele omandamisest võõrkeelena, käsitletakse soome keele staatuse mõju õpetamisele ja õpimotivatsioonile eri aegadel, tutvustatakse soome keele õpetamise olukorda maailmas ja Eestis ning antakse ülevaade soome keele ainekavast ja õppevarast; külastatakse soome keele ainetunde ja osaletakse soome keele õpetajate kevadseminaril. Iseseisva tööna teevad ettekande ühest soome keele õpikust vm õppevarast.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilasel on teadmised olulisematest seisukohtadest soome keele omandamisel teise ja võõrkeelena ning ülevaade Eesti soome keele õpetuse ajaloost ja hetkeolukorrast oskus seostada teoreetilisi seisukohti keele omandamis-, õppimis- ja õpetamiskogemustega, valmisolek võõrkeeledidaktika omandamiseks.
Õppejõud
dotsent Annekatrin Kaivapalu
space