Soomerootsi kultuur (EKS6035.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6035.HT
vana ainekood
EKS6035
Õppeaine nimetus eesti k
Soomerootsi kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
Finland-Swedish Culture
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ülevaatlik arusaam soomerootsi keelest ja kultuurist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Anda ülevaade soomerootsi vähemusest, selle tekkimisest, kultuurist, kirjandusest ja osast tänapäeva Soome ühiskonnas. Iseseisva tööna kirjutatakse loengupäevik.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane omab teadmisi soomerootslastest tänapäeva Soome ühiskonnas, oskab võrrelda soomerootsi ja soome kultuuri sarnasusi ja erinevusi, oskab kasutada omandatud teadmisi eesmärgipäraselt iseseisvas uurimistöös ja erialases tegevuses, suhtub sallivalt kultuurilisse mitmekesisusse.

Õppejõud
lektor Tiina Söderman
space