Valikkursus soome ajaloost (EKS6034.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6034.HT
vana ainekood
EKS6034
Õppeaine nimetus eesti k
Valikkursus soome ajaloost
Õppeaine nimetus inglise k
Elective Course on Finnish History
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Süvendada teadmisi soome ajaloost; arendada oskust käsitleda soome ajaloo olulisi sündmusi laiemas ajaloolis-kultuurilises kontekstis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Soome Instituudi loengutel ja seminaridel ning Erasmus-vahetuse raames toimuva õppetöö vältel käsitletavad ajalooalased teemad. Iseseisva tööna peavad üliõpilased kursuse päevikut.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane omab süvendatud teadmisi soome ajaloost, oskab kasutada omandatud teadmisi eesmärgipäraselt iseseisvas uurimistöös ja erialases tegevuses.

Õppejõud
dotsent Annekatrin Kaivapalu
space