Valikkursus soome kultuuriloost (EKS6033.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6033.HT
vana ainekood
EKS6033
Õppeaine nimetus eesti k
Valikkursus soome kultuuriloost
Õppeaine nimetus inglise k
Elective Course on Finnish Cultural History
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Süvendada teadmisi soome kultuuriloost; arendada oskust seostada soome kultuuriloo olulisi sündmusi kirjakeele arengu ning kirjanduslooga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Soome Instituudi loengutel ja seminaridel ning Erasmus-vahetuse raames toimuva õppetöö vältel käsitletavad kultuuriloolised teemad. Iseseisva tööna peavad üliõpilased kursuse päevikut.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane omab süvendatud teadmisi soome kultuuriloost, oskab kasutada omandatud teadmisi eesmärgipäraselt iseseisvas uurimistöös ja erialases tegevuses.
Õppejõud
dotsent Annekatrin Kaivapalu
space