Valikkursus soome kirjandusest II (EKS6032.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6032.HT
vana ainekood
EKS6032
Õppeaine nimetus eesti k
Valikkursus soome kirjandusest II
Õppeaine nimetus inglise k
Elective Course on Finnish Literature II
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Süvendada teadmisi soome kirjandusloo arengust, autoritest ja kesksetest teostest; arendada oskust seostada soome kirjandusloo olulisi sündmusi kirjakeele arengu ja kultuurilooga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Soome Instituudi loengutel ja seminaridel ning Erasmus-vahetuse raames toimuva õppetöö vältel käsitletavad kirjandusloolised teemad. Iseseisva tööna peavad üliõpilased kursuse päevikut.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane omab süvendatud teadmisi Soome kirjandusloost, olulisematest autoritest ja teostest, oskab kasutada omandatud teadmisi eesmärgipäraselt iseseisvas uurimistöös ja erialases tegevuses.
Õppejõud
lektor Tiina Söderman
space