Soome ühiskond, kultuur ja kirjandus III (EKS6030.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6030.HT
vana ainekood
EKS6030
Õppeaine nimetus eesti k
Soome ühiskond, kultuur ja kirjandus III
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish Society, Culture and Literature III
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Süvendada teadmisi tänapäeva soome ühiskonnast ja kultuurist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade tänapäeva soome ühiskonnast, selle toimimisest ja probleemidest, tutvustatakse Soome vanu ja uusi vähemusi (soomerootslased, saamid, juudid, tatarid ja immigrandid), soome kombestikku ja tähtpäevade pühitsemist (jõulud, lihavõtted, perekondlikud sündmused, rahvuslikud tähtpäevad), rahvaluule ja „Kalevala” tähendust tänapäeva Soomes. Iseseisva tööna valmistavad üliõpilased ette ettekande tänapäeva Soome ühiskonnaga seotud aktuaalsel teemal.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane omab põhjalikke teadmisi tänapäeva soome, kultuurist, kirjandusest ja ühiskonnast, tunneb kirjanduse seotust ajaloo ja teiste üldkultuuriliste valdkondadega, suudab seostada erialateadmised laiema üldkultuurilise ja ühiskondliku kontekstiga, oskab kasutada omandatud teadmisi eesmärgipäraselt iseseisvas uurimistöös, suhtub sallivalt kultuurilisse mitmekesisusse.

Õppejõud
lektor Tiina Söderman
space