Soome keel teise ja võõrkeelena (EKS6025.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6025.HT
vana ainekood
EKS6025
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keel teise ja võõrkeelena
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish as a Second and Foreign Language
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ülevaatlik arusaam soome keele omandamisest teise keele ja võõrkeelena, peamistest teooriatest ja suundumustest ning olulisematest uurimisküsimustest, -meetoditest ja -tulemustest. Kujundada oskust mõtestada ja analüüsida soome keele õppe protsessi varasematele kogemustele toetudes; luua eeldused võõrkeeledidaktika edukaks omandamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kujundada ülevaatlik arusaam soome keele omandamisest teise keele ja võõrkeelena, peamistest teooriatest ja suundumustest ning olulisematest uurimisküsimustest, -meetoditest ja -tulemustest. Kujundada oskust mõtestada ja analüüsida soome keele õppe protsessi varasematele kogemustele toetudes.
Antakse ülevaade soome keele õppe tulemuslikkust mõjutavatest teguritest, keeleõppija strateegiatest, keeleoskuse hindamise põhiprobleemidest, keeltevahelise mõjuga seotud küsimustest, uurimistulemuste rakendusvõimalustest õppetöös; tutvustatakse Euroopa keeleõppe raamdokumenti ja Euroopa keelemapi kasutsuvõimalusi; külastatakse üldhariduskoolide soome keele tunde. Iseseisva tööna osalevad üliõpilased seminarides ja rühmatöödes ning kirjutavad essee, milles seostatakse teise keele omandamise olulisemaid teoreetilisi seisukohti oma õppimis- ja/või õpetamiskogemustega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilasel on teadmised olulisematest teoreetilistest lähenemisviisidest soome keele omandamisel teise ja võõrkeelena ning seostest rahvusvahelise teise keele omandamise uurimisalaga; oskus seostada teoreetilisi seisukohti keele omandamis- ja õppimiskogemustega; suutlikkus kasutada antud oskusi individuaalse keeleoskuse arendamisel ja keeleõppes ning tegelda õppijakeele uurimisega; valmidus jätkata õpinguid õpetajakoolituse magistriõppes.
Õppejõud
dotsent Annekatrin Kaivapalu
space