Valikkursus läänemeresoome või soomeugri keel(t)est III (EKS6023.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6023.HT
vana ainekood
EKS6023
Õppeaine nimetus eesti k
Valikkursus läänemeresoome või soomeugri keel(t)est III
Õppeaine nimetus inglise k
Elective Course on Balto-Finnic or Finno-Ugric Language(s) III
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ülevaatlik arusaam ühest läänemeresoome või soomeugri keelest või keelerühmast.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade ühe läänemeresoome või soomeugri keele või keelerühma sõnavarast, struktuurist, ajaloost ja kõnelejaskonnast võrdluses soome ja eesti keelega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilasel on esmased teadmised ühe läänemeresoome või soomeugri keele või keelerühma sõnavarast, struktuurist, ajaloost ja kõnelejaskonnast; oskus võrrelda õpitud keelt soome ja eesti keelega ning suutlikkus kasutada omandatud teadmisi soome keele õppimisel ja uurimisel ning individuaalse keeleoskuse arendamisel.
Õppejõud
lektor Eino Koponen
space