Valikkursus soome keelest II (EKS6020.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6020.HT
vana ainekood
EKS6020
Õppeaine nimetus eesti k
Valikkursus soome keelest II
Õppeaine nimetus inglise k
Elective - Finnish II
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused seminaritöö kirjutamiseks, süvendades soome keele alaseid teadmisi, tutvudes fennistika klassikaliste artiklite põhjal soomekeelse teadusliku stiiliga, arendades soomekeelse teaduskirjanduse analüüsi- ja teadusteksti kirjutamise oskust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loetakse ja analüüsitakse üht eesti- ja kaht soomekeelset artiklit, võrreldakse eesti ja soome teadusstiili, tutvutakse soome teadusstiili erijoontega, käsitletakse süvendatult soomekeelset teadusterminoloogiat. Iseseisva tööna kirjutavad üliõpilased kolme artikli analüüsid ja retsenseerivad kolme kaasüliõpilase analüüsi.
Ainet on võimalik sooritada ka osaledes Soome Instituudi loengutel ja seminaridel ning Erasmus-vahetuse raames toimuvatel keelealastel loengukursustel. Iseseisva tööna peavad üliõpilased loengupäevikut.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilasel on süvendatud teadmised soome keelest, fennistika arengusuundadest, soome teadusstiili erijoontest, esmased oskused soomekeelse teadusartikli analüüsi ja analüüsi retsensiooni kirjutamiseks .
Õppejõud
dotsent Annekatrin Kaivapalu
space