Valikkursus soome keelest I (EKS6019.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6019.HT
vana ainekood
EKS6019
Õppeaine nimetus eesti k
Valikkursus soome keelest I
Õppeaine nimetus inglise k
Elective - Finnish I
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused üldkeeleteaduse olulisemate teoreetiliste seisukohtadega ja põhimõistetega tutvumiseks ning soomekeelse lingvistikaterminoloogia omandamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine toimib tugiseminarina kohustuslikule ainele EKL 6035 Keel kui süsteem. Käsitletakse süvendatult fennistika seisukohalt olulisemaid üldkeeleteaduselikke teooriaid ning nende mõju fennistika arengule, tutvutakse üldkeeleteaduse põhimõistetega ja omandatakse soomekeelne lingvistikaterminoloogia. Iseseisva tööna koostavad üliõpilased soomekeelsete lingvistikaterminite sõnastiku.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilasel on ülevaade olulisematest üldkeeleteaduse teoreetilistest seisukohtadest ja oskus näha nende mõju fennistika arengule, suutlikkus kasutada adekvaatselt üldkeeleteaduse põhimõisteid ja soomekeelset lingvistikaterminoloogiat.
Õppejõud
dotsent Annekatrin Kaivapalu
space