Vestluskursus II (EKS6012.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6012.HT
vana ainekood
EKS6012
Õppeaine nimetus eesti k
Vestluskursus II
Õppeaine nimetus inglise k
Conversation II
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Laiendada üliõpilaste soome keele alast sõnavara ja arendada suulist väljendusoskust igapäevaelu- ja haridusteemadel.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Suulise väljendusoskuse arendamise kursus, mis põhineb soome igapäevaelu tutvustavatel tekstidel ning ajakirjanduses avaldatud artiklite temaatikal ja internetimaterjalidel. Ettekanded ja vestlused ja rühmatööd igapäevaelu teemadel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane oskab vestelda tuttaval, olulisel või huvitaval teemal: pere, hobid, töö, reisimine, päevasündmused, oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma kavatsusi ja plaane, anda edasi jutu, raamatu või filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid; oskab töötada meeskonnas, seda konkreetse ülesande sooritamiseks juhtida.
Õppejõud
lektor Eino Koponen
space