Vestluskursus I (EKS6011.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6011.HT
vana ainekood
EKS6011
Õppeaine nimetus eesti k
Vestluskursus I
Õppeaine nimetus inglise k
Conversation I
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Esmase suulise väljendusoskuse omandamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eriala, tulevase töö, harrastuste ning argieluga seotud temaatika; haridus (põhikool, keskkool, ametikool, kõrgkool; kõrgkoolide õppeained, erialad, kvalifikatsioonid jne); tööeluga seotud sõnavara. Erinevad keelelised struktuurid (arvamuse/seisukoha väljendamine) ning nende rakendamine suulises keelekasutuses. Vestlused lihtsamatel teemadel ning lühiettekanded.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Esmased teadmised soome keele sõnavarast, olulisematest väljenditest ja rektsioonidest; oskus vestelda igapäevaelu teemadel
Õppejõud
lektor Maria-Magdalena Jürvetson
space