Erialapraktika (EKS6005.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6005.HT
vana ainekood
EKS6005
Õppeaine nimetus eesti k
Erialapraktika
Õppeaine nimetus inglise k
Practical Training
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused soome ühiskonna-, kultuuri- ja kõnekeelealaste teadmiste süvendamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Variant 1:
2-3-nädalased soome keele ja kultuuri kursused Soomes, mida korraldavad Soome ülikoolid ja UKAN/CIMO.
Variant 2:
2-3-nädalane keelepraktika mõnes soome firmas Eestis, kus töökeeleks soome keel või abiõpetaja praktika Tallinna või Tartu Soome koolis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane tunneb Soome ühiskonna iseloomulikke jooni ja olulisemaid kultuuriloolisi sündmusi; oskab orienteeruda Soome ühiskonna põhiprobleemides. Üliõpilane saab hakkama soomekeelses keskkonnas, valdab kultuuriomaseid kirjaliku ja suulise suhtluse tavasid; oskab kavandada edasist individuaalse keeleoskuse arengut ning valida selleks vajalikud strateegiad. Üliõpilane suhtub sallivalt arvamuste paljususse, muu hulgas keelte ja kultuuride regionaalsesse, sotsiaalsesse ja individuaalssesse varieerumisse; suudab oma seisukohti kaitsta ja selgitada ning osaleda ühiskondlikes diskussioonides; oskab määratleda oma edasisi õppimise ja tööalase täiendamise vajadusi.
Õppejõud
dotsent Annekatrin Kaivapalu
space