Erikursus eesti kirjandusest (EKK7022.HT)
space
Õppeaine kood
EKK7022.HT
vana ainekood
EKK7022
Õppeaine nimetus eesti k
Erikursus eesti kirjandusest
Õppeaine nimetus inglise k
Special Course on Estonian Literature
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Teadmiste süvendamine ühes eesti kirjanduse kitsamas aspektis - perioodis, žanris, teadmistes konkreetse autor loomingu kohta.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti kirjanduse süvakursus mingi teooria või kirjandusvaldkonna vaatenurgast vahelduvalt eri õppejõududelt. Loengutega kaasnevad seminarid ja individuaalne (kodu)töö. Kursust viivad läbi erinevad õppejõud ja kursuse sisu varieerub sõltuvalt fookusest ja õppejõust.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb põhjalikult eesti kirjanduse mõnd kitsamat aspekti, perioodi, žanri või autorit ning oskab ise vastavaid tekste analüüsida, analüüsitulemusi selgelt ja loogiliselt esitada;
- tunneb valdkonna mõistestikku ja oskab seda õiges kontekstis rakendada.
Õppejõud
Piret Viires
space