Eesti folkloor ja kombed (EKK6023.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6023.HT
vana ainekood
EKK6023
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti folkloor ja kombed
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Folklore and Customs
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda realistlik pilt folkloorist ja selle osast kultuuris. Selleks õpitakse tundma folkloori mõistet ja käsitlust tänapäeval, eesti folkloori põhiliike läbi ajaloo ning folkloori osa eesti rahvuskultuuris.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvustatakse folklooriga seotud põhimõisteid (aineline ja vaimne pärimus, folkloor, etnos, rahvus), folkloorižanre (rahvausk, sõnalised ja muusikalised žanrid, kombestik) ja eesti folkloristikat. Iseseisva tööna kirjeldatakse oma vahetu mulje või küsitluse põhjal mõnd folkloorinähtust.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Saavutatakse oskus eesti ühiskonnas paremini toime tulla, omandatakse põhiteadmised eesti folkloorist ja rahvakultuuri ajaloost


Õppejõud
PhD Taive Särg
space