Eesti kultuur (EKK6022.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6022.HT
vana ainekood
EKK6022
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Culture
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused omandamaks põhiteadmisi eesti kultuurist ning Eesti kultuuriruumis orienteerumise pädevuse kujunemiseks .

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade eesti kultuuri kujunemisest ja nüüdisajast. Eesti kultuuri tähtsamad etapid ja olulised isikud. Eesti kultuuri tänapäev, meedia ja kultuur, tähtsamad kultuuriasutused. Iseseisva töö käigus külastatakse kultuuriasutusi ja tehakse referaate

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Saavutatakse pädevus orienteeruda eesti kultuuriruumis.

Õppejõud
Katrin Stalde
space