Ülevaade eesti kirjandusest (EKK6016.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6016.HT
vana ainekood
EKK6016
Õppeaine nimetus eesti k
Ülevaade eesti kirjandusest
Õppeaine nimetus inglise k
Survey of Estonian Literature
Õppeaine maht EAP
8.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärk on käsitleda eesti kirjandust selle algusajast kuni tänaseni. Ülevaateloengute kõrval on kavas ka iseseisev töö tekstidega ning nende analüüsimine-tõlgendamine seminarides.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Regivärsi kunstiline eripära. Vanem ja uuem rahvalaul. Ülevaade kroonika- ja kirikukirjandusest, reformatsioonist ja piibli tõlkimisest. Valgustus ja estofiilide tegevus. K. J. Petersoni elu ja looming. Faehlmanni ja Kreutzwaldi tegevus eesti rahvuskirjanduse loomisel: Müütilised muistendid, „Kalevipoeg”. Ärkamisaja rahvusromantism. Jannseni, Koidula ja Jakobsoni aja- ja ilukirjanduslik tegevus. J. Liivi, A. Haava luule. G. Suits ja Noor-Eesti. F. Tuglase novellistika. Moodsad voolud XX saj algul. Siuru. Tarapita. 1920ndate novellikirjanikke. Realism ja ühiskonnakriitika. Agulirealism. Arbujad. 1930ndate romaan. 1940.–1941. aasta sündmused. Jagunemine välis- ja kodueesti kirjanduseks. Sotsrealism. J. Smuul luuletaja ja prosaistina. K. Ristikivi ja J. Krossi ajalooline proosa. Ülevaade 1970., 1980. ja 1990. aastate luulest, proosast ja draamast. J. Kaplinski, H. Runneli, V. Luige luule.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse lõppedes on üliõpilastel ülevaade eesti kirjanduse põhisuundumustest ja mõistetest selle algusajast tänaseni. Üliõpilased on täiendanud oskust analüüsida erinevatest ajajärkudest pärinevaid ilukirjanduslikke tekste.
Õppejõud
lekt Anneli Kõvamees, lekt Jaanus Vaiksoo
space