Seminar ja seminaritöö eesti kirjandusest (EKK6008.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6008.HT
vana ainekood
EKK6008
Õppeaine nimetus eesti k
Seminar ja seminaritöö eesti kirjandusest
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar and Term Paper on Estonian Literature
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade üliõpilastöö vormistamise põhimõtetest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Iseseisva uurimuse (maht vähemalt 15 lk) kavandamine, koostamine ja vormistamine õppejõu juhendamisel. Arutelu teemarühmades, vastastikune retsenseerimine, tööde avalik kaitsmine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
On omandanud kogemuse iseseisvalt uurimistööd teha, oskab analüüsida teaduslikke probleeme, esitada ning kaitsta oma seisukohti.
Õppejõud
lekt Elo Lindsalu, TLÜ EKKI õppejõud
space