Eesti kirjakeele ajalugu (EKE6075.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6075.HT
vana ainekood
EKE6075
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti kirjakeele ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of Written Estonian
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Ülevaade eesti kirjakeele arenguloost ja talitlemisest normeeritud kirjakeelena.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kirjakeele tekkest 16. sajandil. Grammatikad ja sõnaraamatud 17. sajandil, kahe kirjakeele kujunemine. Kirjaviisi ühtlustamine, vana kirjaviis. Piiblitõlked 1640-1739. Eesti keele uurimine 19. sajandil, olulisemad kirjamehed ja väljaanded. Rahvuskeele kujunemine. Eesti Kirjameeste Selts ja keelekonverentsid. Normitud kirjakeele arendamine 20. sajandil.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane on omandanud teadmised eesti kirjakeele arengu põhietappidest, keelemeestest ja institutsioonidest.
Õppejõud
dotsent Jüri Viikberg
space