Eesti murded (EKE6072.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6072.HT
vana ainekood
EKE6072
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti murded
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Dialectology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Ülevaade eesti keele päritolust ja maa-alalisest murdeliigendusest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Soomeugrilaste (eriti läänemeresoomlaste) päritolu aktuaalseid probleeme. Eesti keele kujunemine, praeguste peamurrete olulisemad tunnused ja ajalooline taust, kontaktid teiste keelte ja murretega. Eesti keele maa-alaline ja sotsiaalne variatiivsus. Murdekeele osa kirjakeele kujunemisel, eesti kirja- ja murdekeele suhted. Eesti dialektoloogia tähtsamad saavutused, suhted teiste teadustega, tänapäeva uurimissuunad.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Arusaam keele ja murde vahekorrast keelesuguluse kontekstis, murdejoonte levikualadest ja eesti kirjakeele murdelisest kokkupanust. Etnogeneesi ja dialektoloogia lähtekohtade tundmine, oskus selgitada käsitletava teema peamisi teooriaid koos nende esindajate seisukohtadega.
Õppejõud
dotsent Jüri Viikberg
space