Eesti keele morfoloogia seminar (EKE6070.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6070.HT
vana ainekood
EKE6070
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele morfoloogia seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Morphology Seminar
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada morfoloogilise analüüsi ja sünteesi oskus.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktikumides õpitakse sõnaliike määrama, tüvemuutusi iseloomustama, vorme moodustama ja kirjeldama. Õpitakse määrama sõna muuttüüpi.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab vorme moodustada ja kirjeldada.
Õppejõud
lektor Annika Kilgi
space