Eesti keel II (EKE6028.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6028.HT
vana ainekood
EKE6028
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keel II
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Language II
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Klassiõpetajatele mõeldud õppeaine, mille eesmärk on anda vajalik teoreetiline alus õppekavajärgseks eesti keele õpetamiseks ning kujundada üliõpilastes oskus kasutada korrektset kirjakeelt.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Süntaks: lause (lauseliikmed, lausetüübid);lause moodustajad ja nende ehitus (fraas, lauselühend,nominalistasioon, osalause); lause sõnajärg ja interpunktsioon. Loenguvormi täiendab jooksev praktiline töö, õpitud oskuste rakendamine töös.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on võimeline läbi viima eesti keele tundi.
Õppejõud
Katre Õim, Tiina Rüütmaa
space