Teadusartikli kirjutamine (DTI8009.DT)
space
Õppeaine kood
DTI8009.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Teadusartikli kirjutamine
Õppeaine nimetus inglise k
Writing Scientific Article
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Nuno Correia (õpetamise keel: inglise keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
See kursus õpetab noori teadlasi praktiliste näidete ja harjutuste abil saama tõhusamaks kirjutajaks.

Teemad hõlmavad hea kirjutamise põhimõtteid, juhiseid tõhusaks kirjutamiseks väiksema ärevusega, teadusliku käsikirja vormingut ning avaldamise ja vastastikuse eksperdihinnanguga seotud probleeme.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse esimeses osas vaatame üle tõhusa kirjutamise põhimõtted, näited heast ja halvast kirjutamisest ning näpunäiteid kirjutamisprotsessi lihtsustamiseks.

Teises osas käsitleme teadusliku kirjutamise spetsiifilisi küsimusi, sealhulgas autorsust, vastastikust eksperdihinnangut, originaalkäsikirja vormingut ja teaduse edastamist tavapublikule.

Õpilased vaatavad videoloenguid, täidavad viktoriine ja montaažiharjutusi, kirjutavad kaks lühikest referaati ja toimetavad üksteise töid.

Kokku koosneb kursus kaheksast sessioonist:
1. Sissejuhatus; efektiivse kirjutamise põhimõtted (tarbetu segaduse kärpimine).
2. Tõhusa kirjutamise põhimõtted (verbid).
3. Paremate lausete ja lõikude koostamine.
4. Organisatsioon; ja kirjutamisprotsessi sujuvamaks muutmine.
5. Originaalkäsikirja formaat.
6. Ülevaated, kommentaarid ja arvamuslood. Avaldamisprotsess.
7. Teadusliku kirjutamise probleemid (plagiaat, autorlus, kummitus, reprodutseeritav uurimine).
8. Kuidas teha vastastikust eksperdihinnangut; ja kuidas suhelda üldsusega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab teadusliku uurimistöö ülesehitust;
- teab, kuidas planeerida teadustöö ülesehitust;
- rakendab väljakujunenud ja hästi mõistetavaid teaduslike uurimistööde struktuurimustreid;
- oskab vältida levinud vigu teaduslikus kirjutamises ja aruandluses;
- saab ülevaate esitamise ja läbivaatamise protsessist.
Õppejõud
Nuno Correia
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space