Ettevõtteseminar (DTI6002.DT)
space
Õppeaine kood
DTI6002.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Ettevõtteseminar
Õppeaine nimetus inglise k
Enterprise Seminar
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused IKT sektori ettevõtete või IKT-d suurel määral kasutavate ettevõtete tegevusprofiilide, töömeetodite, personaliarenduse jt põhitegevusega seotud aspektidega tutvumiseks. Toetada üliõpilast tema erialaste huvide täpsemal määratlemisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaine on üles ehitatud seminaridena, milles erinevate ettevõtete ja organisatsioonide esindajad käsitlevad järgmiseid teemasid: ettevõtte turuniši määratlemine, tootearendus, turundus, personaliarendus, koostööpartnerite valik, innovatsiooni juhtimine, pikaajaliste tulevikustrateegiate kavandamine, enim esinevad probleemid, positiivne kogemus, saadud õppetundidest järelduste tegemine.

Seminarid toimuvad vastavalt ettevõtete poolt välja pakutud esinejatele ja teemadele. Üliõpilased deklareerivad aine, kui on osalenud ettenähtud arvul seminaridel ning koostanud nende kohta seminaripäevikud.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab kirjeldada IKT-alase ettevõtluse üldisi arengusuundi ning peamisi probleeme Eesti kontekstis;
- oskab määratleda oma spetsiifilisemaid erialaseid huvisid.
Õppejõud
space