Rahvastikuarengu teooria seminar (DID8056.YK)
Õppeaine kood
DID8056.YK
vana ainekood
DID8056
Õppeaine nimetus eesti k
Rahvastikuarengu teooria seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar on Population Development
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
30
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Allan Puur (eesti keel) tavaline kursus
Õppeaine eesmärgid
Omandada põhjalikumad teadmised rahvastikuprotsesside seaduspärasustest ja nende käsitlemisest erinevate teaduskoolkondade poolt. Arendada oskust seostada rahvastikuprobleeme teiste sotsiaalvaldkondade teemadega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppetöö toimub seminaridena. Eeldatakse võimet iseseisvalt eesti- ja ingliskeelse kirjandusega töötada, seda analüüsida ning üldistada. Üliõpilasel on võimalus valida üks rahvastikuprotsess (sündimus, suremus, ränne, peremoodustus), millele ta keskendub ning vastavalt sellele antakse lugemiseks kirjandus. Üksikute rahvastikuprotsesside alased seminarid toimuvad läbi õppeaasta erinevatel perioodidel (vt. kirjanduse osa).
Seminarid toimuvad inglise keeles juhul kui osalejate hulgas on eesti keelt mitte oskavaid tudengeid.
Iseseisev töö
Seminaril osalemine eeldab kirjalikku ettevalmistamist (iga loetud artikli kohta koostatakse enne seminari lühiülevaade).
Õppeaine õpiväljundid
Doktorant töötab läbi teooria seisukohalt olulised teosed, kujundab oma vaatenurga, esitab selle seminaril, diskuteerib kaasdoktorantidega ja õppejõududega.
Hindamismeetodid
Õppejõu/juhendaja hinnangu alusel teemakohase kirjanduse läbitöötatuse, põhimõistete omandamise taseme ning diskussioonide alusel.
Õppejõud
Luule Sakkeus
Kohustuslik kirjandus
*Sündimus (Fertility): Caldwell 1976, 2001; Treadway 1986; Coale&Trussel 1974; Frejka&Calot 2001; Bongaarts 1978; Chesnais 1992; Coale 1971, 1986.
*Suremus (Mortality): Caselli 1995; Crimmins, Hayward, Saito 1994; Vallin&Mesle 2005; Omran 1971; Riley 2005; Vallin 2005; Olshanski&Ault 1986; Chesnais 2001.
*Ränne (Migration): Coleman, D. 1995; Chesnais, J.-C. 2001; Haug, W. 2000 ; Rogers, A. 1976; Rogers, A., Willekens, F., Ledent, J. 1984; Rogers, A., Raquillet, R., Castro, L. J. 1978; Zelinsky, W. 1971; de Haas, H. 2010.
*Peremoodustus (Family): Caldwell&Schindlmayr 2003; Kohler, Billari, Ortega 2002; Lesthaeghe&Neels 2002; Lesthaeghe 1998; Sobotka 2008; van de Kaa 1987.
Asenduskirjandus
Asenduskirjandus täpsustatakse vastavalt vajadusele.