Kõrgkoolipedagoogika praktika (BFM8004.FK)
Õppeaine kood
BFM8004.FK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kõrgkoolipedagoogika praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Practice Learning in University Teaching
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
0
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2018/2019 kevadsemestri õppejõud
õppejõud määramata
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada kõrgkoolis õpetamise kogemuse omandamist ja vastavate oskuste arengut.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Doktorant koostab ja viib läbi BA või MA taseme loengukursuse/juhendab praktikat/juhendab bakalaureuse- või magistritööd, retsenseerib või oponeerib bakalaureuse- ja/või magistritöid vastavalt Balti Filmi-, Meedia-, Kunstide ja Kommunikatsiooni Instituudi (BFM) vajadustele. Praktikat võib kokkuleppel sooritada ka mõnes teises kõrgkoolis. Õpetatav kursus on reeglina seotud doktoriuurimusega.
Iseseisev töö
Töö erialakirjandusega, mis soovitavalt on seotud doktoritööga; kursuse koostamine ja õpetamine või tudengitööde juhendamine.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane omandab oskuse planeerida ülikooli tasemel õpetatava kursuse sisu, koostada ainekava, valida sobivat kirjandust ning hindamismeetodeid; omandab loengute pidamise, seminaride juhtimise ja kirjalike tööde lugemise ja hindamise kogemuse; omandab bakalaureuse- ja magistritööde retsenseerimise ja juhendamise kogemuse; parandab oma suulise esinemise, juhtimise ja konfliktide lahendamise oskusi; omandab iseseisvuse akadeemilises õpetamis- ja juhendamistegevuses.
Hindamismeetodid
Praktikat hinnatakse arvestuse teel vastutava õppejõu vaatluse põhjal.
Õppejõud
Andres Jõesaar
Kohustuslik kirjandus
Määratakse koostöös õppejõuga seonduvalt praktika iseloomust.
To be determined in collaboration with the professor according to the nature of the practice.