Mängutööstus (BFI7025.FK)
Õppeaine kood
BFI7025.FK
vana ainekood
BFI7025
Õppeaine nimetus eesti k
Mängutööstus
Õppeaine nimetus inglise k
Game Industry
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärk on võimaldada üliõpilastel saada ülevaade mängutööstusest, selle peamistest majandustegevuse suundaest ja ka mängundusega tegelevatest ettevõtetest. Samuti tutvustada erinevaid ärimudeleid, strateegiaid ja nende rakendamisi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate järgmistest teemadest:
- mängutööstus ja ärimudelid
- rollid ja töökohad mängutööstuses
- mängutööstuse alused ja töömudelid
- mänguturundus ja projektijuhtimine
- mäng, kui toode või teenus, Creative Mobile'i tootmismudel
- Game DevDays
- IGDA Estonia
Iseseisev töö
Kursusel osalejad peavad ette valmistama presentatsiooni seminariks.
Õppeaine õpiväljundid
Mõista mängude kui majandusharu toimimise põhimõtteid, teada peamisi strateegiaid ja tunda põhimõisteid.
Hindamismeetodid
Eksami koondhinne kujuneb kursuse käigus täidetavate väiksemate ülesannete summast.
Õppejõud
Martin Sillaots, Brandon Marsh (Creative Mobile)
Kohustuslik kirjandus
Ernest Adams (2003) Break into the Game Industry: How to get a job making video games - https://cdn.preterhuman.net/texts/employment/Break%20Into%20The%20Ga me%20Industry%20How%20TO%20Get%20A%20Job%20Making%20Video %20Games%20-%20Ernest%20Adams.pdf
Asenduskirjandus
This course can’t be replaced with a literature.