Kunst, kunstnik ja sotsiaalne keskkond Eestis 1630-1900 (AIK7509.HT)
space
Õppeaine kood
AIK7509.HT
vana ainekood
AIK7509
Õppeaine nimetus eesti k
Kunst, kunstnik ja sotsiaalne keskkond Eestis 1630-1900
Õppeaine nimetus inglise k
Art and Artists and their Social Background in Estonia (1630-1900)
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Käsitleda Eesti 17.-19. sajandi kunsti ajalugu kontekstis toonase majandusliku ning sotsiaal-kultuurilise ajalooga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Vaatluse alla pole võetud mitte üksnes kunstnikud ning arhitektid ja nende poolt loodud taiesed, vaid ka keskkond, milles nende tööd sündisid, nende tellijaskond, levik jms. Euroopalike mõjustuste kajastumine siinses kunstielus, kontaktide iseloom ja intensiivsus, sarnasused ja erinevused, rahvuslik versus internatsionaalne. Sotsiaalsed faktorid, mis on olulised kunstiteose tekkel ja selle mõistmisel. Loengud on rikkalikult illustreeritud.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Suutlikkus orienteeruda Eesti vanema kunsti arenguloos;suutlikkus mõista sotsaalsete faktorite osa kunsti arengus.
Õppejõud
Ants Hein, PhD
space