Sissevaateid 19. sajandi Euroopa kunsti (AIK7507.HT)
space
Õppeaine kood
AIK7507.HT
vana ainekood
AIK7507
Õppeaine nimetus eesti k
Sissevaateid 19. sajandi Euroopa kunsti
Õppeaine nimetus inglise k
Insights into the European Art of the 19-th Century
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursus loob eeldused süvendatud teadmiste kujunemiseks 19. sajandi kujutavast kunstist ja selle tänapäevastest seletusviisidest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
19. sajandi kujutavat kunsti käsitletakse seoses kõigi seda mõjutada võinud teguritega, nii ühiskondlike arengute kui ka ajale omaste üldiste ideedega. Vaatluse all on 19. sajandi kunstielu iseärasused, kunsti ja kunstniku seisund ühiskonnas, kunsti ˛anristruktuur, ajastule omased teemad ja motiivid ning nägemise- ja vaatamiskogemused. Kunsti vaatluse käigus tutvustatakse 19. sajandi kunsti uurimisprobleeme ning tänapäevaseid tõlgendamismeetodeid. Kursus koosneb loengutest ja seminarist. Seminaris keskendutakse kunstiteoste seletamisele, üliõpilastel tuleb iseseisvalt tõlgendada teoseid, kasutades selleks eri meetodeid. Eksam koosneb seminaril tehtud teose/teoste käsitlusest (kirjalik) ja kahest küsimusest loengumaterjali ulatuses.
Loengute pildimaterjali on võimalik saada CD-l.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
19. sajandi kunsti süvendatud tundmine,teadlikkus 19. sajandi kujutava kunsti uurimisprobleemidest ja kaasaegsetest seletusviisidest,oskus seostada 19. sajandi kujutava kunsti vaatlusel empiirilist ja teoreetilist.
Õppejõud
MSc Juta Keevallik
space