Sakraalarhitektuur Euroopas 19. sajandil (AIK7504.HT)
space
Õppeaine kood
AIK7504.HT
vana ainekood
AIK7504
Õppeaine nimetus eesti k
Sakraalarhitektuur Euroopas 19. sajandil
Õppeaine nimetus inglise k
Sacral Architecture in Europe in 19th Century
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade Euroopa ajaloolist linnapilti ja külamaastikku tugevalt mõjutava sakraalarhitektuuri arengust 19. sajandil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sakraalarhitektuuri aerngu dünaamikat vaadatakse Euroopa 19. sajandi poliitiliste, sotsiaal-majanduslike ja teoloogiliste sündmuste taustal, tõmmates konkreetseid paralleele Eestis toimunud kirikuehituse ajalooga.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskus märgata 19. saj. sakraalarhitektuuri, mõista ja vahendada selle tekkemehhanisme.

Õppejõud
Tiina-Mall Kreem, MA
space