Traditsioonist modernismini - murrangud 19. sajandi ühiskonnas ja kunstis (AIK6439.HT)
space
Õppeaine kood
AIK6439.HT
vana ainekood
AIK6439
Õppeaine nimetus eesti k
Traditsioonist modernismini - murrangud 19. sajandi ühiskonnas ja kunstis
Õppeaine nimetus inglise k
From Traditional Society to Modern World: Social and Artistic Breakthroughs in 19th Century
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade 19. sajandi olulisematest filosoofilistest ja kunstilistest suundmustest, vaadeldes nende koosmõju sotsiaalsel väljal ning luues sellega eelduse mõistmaks 19. sajandi olulisemaid poliitilisi ja kultuurilisi mõttesuundi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Lähtudes 19. sajandi kunstis, selle iseloomust ja erinevatest vooludest, vaadeldakse ajastut tervikuna. Käsitlemist leiavad nii filosoofilised kui ka sotsiaalsed lähtekohad, mis kunstiloomingus peegelduvad. Siinjuures ei tegeleta mitte ainuüksi loovisikute (kunstnike ja filosoofide) loomingu ja lähtekohtade lahkamisega, vaid ka loodud teoste tellijaskonna ning tööde hilisema retseptsiooni ja mõjuga. Lähtudes Euroopa kontekstist, kuid ka Vene Impeeriumi poliitikast, käsitletakse 19. sajandi kunsti ka Eestis, vaadeldes kunsti selle loomise kontekstis ja ühes tema kultuuriliste, sotsiaalsete ja filosoofiliste tagamaadega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane orienteerub 19. sajandi olulisemates filosoofilistes ja kunstilistes suundumustes ning suudab selgitada ajastu tähtsamate mõttesuundade iseloomu ja erisusi. Aine raames saadakse ettekujutus sotsiaalsete tegurite ja kunsti vastastikusest mõjust ning filosoofiliste ideede ilmnemisest nii kujutavas kunstis, kui ka arhitektuuris, kirjanduses ja muusikas. Arendatakse oskust kunstiteoseid tõlgendada ning ajalis-ruumilisse konteksti asetada.
Õppejõud
Kersti Markus, PhD; Linda Lainvoo MA
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space