Võim ja sõda (AIG6321.HT)
Õppeaine kood
AIG6321.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Võim ja sõda
Õppeaine nimetus inglise k
Power and War
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse sihiks on pakkuda üliõpilastele võimalus omandada arusaamine võimu ja sõja mõistete tähendusest erinevatel ajalooperioodidel; näidata erinevate allikate (kirjalike, materiaalsete) kasutusvõimalusi võimu ja sõja uurimisel; juhtida tähelepanu militaarse ja poliitilise võimu vaatenurga piiratusele ajaloo mõistmisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengutes antakse laiem taust sõja ja võimu terminite tähendusele keskajal või uusajal, vaadatakse kuidas neid kajastati kunstis, arhitektuuris või kirjanduses. Analüüsitakse võimu näitamise mehhanisme ja viise, diskuteeritakse sõja tähendust väljaspool võitu ja kaotust. Seminarid on mõeldud süvenemaks mingitesse probleemidesse vastava kirjanduse abil.
Iseseisev töö
Iseseisev töö kirjandusega, mis laaditakse Moodlesse. Kirjutatakse lühike essee teemal, mis on õppejõuga kokku lepitud. Lühike ettekanne uurimistulemustest semestri lõpu seminarides. Valmistuvad eksamiks kohustusliku kirjanduse ja nende materjalide põhjal, mis on kursuse vältel jagatud.
Õppeaine õpiväljundid
At the end of the course the student
- is able to discuss the meaning and the use of “power” and “war” in various periods of history and in different forms of historical memory
- has comprehended that “power” and “war” appear in different forms and undergo constant changes
- has an understanding that these two concepts are linked to many other aspects of the human past and that they are not the only things historians are interested in
- can independently analyse the concepts of “power” and “war” in periods and settings not discussed in this course
Hindamismeetodid
Kirjalik eksam, mis koosneb küsimustest mõnede faktide kohta ja küsimustest, mis nõuavad analüütilist lähenemist (75%). Suulisel ettekandel (10-15 min + diskussioon) tutvustakse essee struktuuri ja peamisi teese. Kirjalik essee (9000-11000 tähemärki ilma tühikuteta) teemal, mis on õppejõuga kokku lepitud, tuleb esitada hiljemalt päev enne eksami. Muidu eksamile ei pääse.
Õppejõud
Raiko Jäärats