Sissejuhatus ajalooteadusesse (AIG6015.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6015.HT
vana ainekood
AIG6015
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus ajalooteadusesse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to History as Academic Discipline
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Ainekursuse eesmärkideks on:
- anda võimalus omandada ülevaade ajalooteaduse ajaloost, olemusest, põhiprobleemidest, filosoofiast ja metodoloogiast läbi loengute, seminaride ja praktikumi.
- pakkuda üliõpilastele tingimused oma analüüsioskuse, kirjaliku ja suulise arutlemisvõime arendamiseks.
- luua eeldused arusaamise kujunemiseks ajaloo mõistest ja selle positioneerimisega seotud probleemistikust.
- võimaldada üliõpilastel omandada antud valdkonnas edaspidiseks akadeemiliseks tegevuseks vajalikud teadmised ja oskused.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ajaloo olemus ja kujunemine. Ajalookirjutus. Ajaloo seosed aja ja mäluga. Ajalooteaduse ja ajalooteadvuse eristamine. Ajaloo õppimise ja õpetamise eripärad. Ajalugu kui humanitaar- , sotsiaal- ja rahvusteadus. Ajaloo allikad ja abiteadused. Ajalooteaduse olulised mõisted. Ajalooteaduse ja ajalookirjutuse probleemid nüüdismaailmas, sh Eestis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane:
1. suudab analüüsida ajalooteadusega seotud nähtuseid ning seisukohti
2. orienteerub ajalookirjutuse praktilisel maastikul
3. teab ajalooteaduse kujunemislugu, tunneb olulisemaid mõisteid ning orienteerub sellega seotud filosoofilisel maastikul
Õppejõud
Maarja Merivoo-Parro (MA), Taavi Minnik (MA)
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space