Translation Theory and Cultural Aspects
Course code
SKS7209.HT
old course code
Course title in Estonian
Tõlketeooria ja kultuuriloolised aspektid
Course title in English
Translation Theory and Cultural Aspects
ECTS credits
6.0
approximate amount of contact lessons
28
Teaching semester
autumn
Assessment form
Examination
lecturer of 2019/2020  Autumn semester
Boris Baljasnõi (vene keel) tavaline kursus
lecturer of 2019/2020  Spring semester
lecturer not assigned
Teacher
-
Study literature
Komissarov V. Lingvistika perevoda. M., 1980.
Man'jar-Beloruchev R. Posledovatel'nyj perevod. M. 1969.
Recker Ja. Teorija perevoda i perevodcheskaja praktika. M., 1975.
Additional information
Loengud, praktilised tunnid, iseseisev töö, seminarid. Nõuded: ülesanded peavad olema õigeaegselt täidetud; seminarideks ettevalmistamine, nendest osavõtmine ja seal esinemine on kohustuslik.
Replacement literature
Komissarov V. Teorija perevoda. M., 1990.
Fedorov A. Osnovy obschej teorii perevoda. M., 1975.
Barhudarov L. Jazyk i perevod. M., 1975.