Introduction to Cultural Theory
space
Course code
WTR6015.HT
old course code
WTR6015
Course title in Estonian
Sissejuhatus üldisesse kultuuriteooriasse
Course title in English
Introduction to Cultural Theory
ECTS credits
3.0
Assessment form
Examination
lecturer of 2023/2024 Spring semester
Not opened for teaching. Click the study programme link below to see the nominal division schedule.
lecturer of 2024/2025 Autumn semester
Not opened for teaching. Click the study programme link below to see the nominal division schedule.
Course aims
Kursuse ülesanne on anda üliõpilasele ettekujutus erinevatest kultuuri uurimise viisidest, erinevate kultuuriga tegelevate distsipliinide (kultuurifilosoofia, kultuurantropoloogia, võrdlev kultuurilugu jm.) mõtteviisidest ning kokkupuutepunktidest.
Brief description of the course
Kursus käsitleb järgmiseid teemasid:
Üldise kultuuriteooria ala ja ülesanne
Kultuuriteoreetilise mõtlemise genees
Maailmakultuuri mõiste
Kultuurisõltelisus ja universalism
Kultuuriteooria ja kultuurikriitika
Kultuuri defineerimise viisid
Kultuuri uurimise võimalused
Kultuuriteooria väljundid
Kultuurilised kooslused: põhimõisted
Kultuurkonnad
Kultuur ja praktikad
Kultuuriteoreetilised distsipliinid
Modernsus, modernism, postmodernsus
Learning outcomes in the course
Upon completing the course the student:

Üliõpilane orienteerub filosoofia põhiprobleemides, oskab erinevas
võtmes kirjutatud filosoofilisi tekste lugeda ja analüüsida ning
filosoofilistel teemadel arutleda.
Teacher
Rein Raud
Study programmes containing that course
space