Introduction to Ethics
Course code
MLL6004.LT
old course code
Course title in Estonian
Eetika alused
Course title in English
Introduction to Ethics
ECTS credits
3.0
approximate amount of contact lessons
24
Teaching semester
spring
Assessment form
assessment
lecturer of 2019/2020  Autumn semester
õppejõud on määramata
lecturer of 2019/2020  Spring semester
lecturer not assigned
Course aims
- To give an overview of the main theories in Ethics.
- To give basic competence for solving moral problems.
- To facilitate the development of ability to implement codes of ethics in a multicultural context.
Brief description of the course
The main concepts of Ethics: ethics, morality, morals, values, principles, norms, codes.
The main themes of Ethics: ethical relativism, absolutism, objektivism, egoism and altruism, religion and morality ratio, the ratio of fact and value, moral growth.
The main theories of Ethics: teleological (utilitarianism, hedonism), deontological, the virtues of ethics. Ethics in Natural Sciences.
Independent work
- Independent study with lecture materials and compulsory reading.
- Essay on a given list of subjects, self-analysis of ones attitudes and behavior (which theory of ethics do you use as a guide, principles which are important to you, etc.).
Learning outcomes in the course
- Overview of main theories in Ethics.
- Basic competence for solving moral problems.
- The implementation of codes of ethics in a multicultural context.
Assessment methods
Assessment - pass on 70%
Teacher
Kairi Koort
Study literature
Pojman, L. P. (2005). Eetika: õiget ja väära avastamas. Teadusartiklid ja veebiallikad. . Web resources. Scientific literature.
Replacement literature
Maxwell, J. C. 2003 Ärieetikat kui niisugust pole olemas; Tuulik, M. 2008 Õpetaja eetika; Eetikakoodeksite käsiraamat. TÜ eetikakeskus 2007; Vaher, A.; Keskpaik, R.; Keerus, K. 2008 Keskkonnaeetika võtmetekste; Tuulik, M. 2002 Eetika ja moraal; Loengukonspektid (pdf failid) Moodle keskkonnas; Eetikaveeb www.eetika.ee Tartu Ülikooli eetikakeskus; Oja, A. jt. 2003 Keskkonnaeetikast säästva ühiskonna eetikani. Inimese ja looduse vaheline tasakaal kui jätkusuutlikkuse aluspõhimõte; Võsu, R. 1996 Evangeelne eetika; Mõtestatud Eesti – ühiseid väärtusi hoides. TÜ eetikakeskus 2008.