Practice in Education Innovation I
Course code
KAA6107.HR
old course code
Course title in Estonian
Haridusinnovatsiooni praktika I
Course title in English
Practice in Education Innovation I
ECTS credits
3.0
approximate amount of contact lessons
12
Teaching semester
autumn - spring
Assessment form
assessment
lecturer of 2018/2019  Spring semester
Linda Helene Sillat (inglise keel)
lecturer of 2019/2020  Autumn semester
lecturer not assigned
Course aims
To support the development of practical skills in ICT and its implementation in educational establishment.
Brief description of the course
Technical possibilities in educational establishment. Applying ICT in educational learning process. Using learning software. Analysis of ICT resources and development possibilities in educational establishment. Self-analysis.
Independent work
Carrying out practice, practice preparation of a report.
Learning outcomes in the course
Student: • Advises kindergarten teachers in ICT-related problems
• Conducts ICT-based event or training
• Analyses ICT development opportunities in organization
• Analyses and evaluates the level of his/her theoretical knowledge and practical skills taking into consideration the chosen speciality
Assessment methods
Pass-fail-assessment
Teacher
Lektor Elyna Nevski
Study literature
Praktikajuhend ning praktikakorralduse kirjeldus.
Vastava haridusteaseme riiklik õppekava ning haridusasutuse tegevuse aluseks olev dokumentatsioon.
Pata, K. & Laanpere, M. (2009). Haridustehnoloogia käsiraamat.
Additional information
Praktikat ei kanta üle VÕTA-ga.(Haridusteaduste instituudi nõukogu otsus 1-6/34,12.03.2018; praktikad hõlmavad koolieelse lasteasutuse õpetaja tegevust vastavalt kutsestandardile ja pidevat enesenalüüsi. Õpingute lõpetamisel omistatakse Õpetaja kutse tase 6, mis eeldab praktikate läbimist).
Replacement literature
Ainet ei ole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel. The course cannot be passed on the basis of replacement literature.