Proffessional Placement
Course code
GRR6914.HT
old course code
Course title in Estonian
Erialane praktika
Course title in English
Proffessional Placement
ECTS credits
6.0
approximate amount of contact lessons
28
Teaching semester
autumn
Assessment form
assessment
lecturer of 2019/2020  Autumn semester
Merilyn Meristo (eesti keel) tavaline kursus
Merilin Kotta (eesti keel) tavaline kursus
Kristiina Rebane (eesti keel) tavaline kursus
lecturer of 2019/2020  Spring semester
lecturer not assigned
Teacher
Lektor Aleksandra Ljalikova
Study literature
Sõltuvalt praktika iseloomust koostatakse kirjandus individuaalselt enne praktikale minekut.
Replacement literature
Ei ole võimalik kirjandusega asendada.